vestavěné skříně školní nábytek

NAE RADY

Kuchyn? je mstem, ve kterm trv cel rodina hodn? ?asu. Proto doporu?ujeme v?novat p?prav? a realizaci kuchyn? dostatek ?asu. Kuchy? nen jenom kuchy?sk linka, ale i jdeln st?l, idle, podlahy, obklady a malba. Proto je nutn p?i vb?ru materil? a barev tvo?it kuchy? jako celek. Vsledkem pak bude p?jemn afunk?n prost?ed.

Doporu?ujeme:

  • P?ijt pro nvrh kuchyn? v?as tak, aby bylo mon m?nit instalace p?vodu vody, plynu a elektriky. Je t?eba dop?edu logicky uspo?dat jednotliv ?innosti v kuchyni tak, aby na sebe navazovaly. Vsledkem bude pohodl a uet?en kroky.
  • Vytvo?it nvrh kuchyn? d?v, ne za?nete p?ed?lvat instalace (vodu, plyn, elektriku, obklady); prce je pak jednodu.
  • Uzp?sobit vku pracovn plochy vce postavy. Vae vka kolem 165 cm znamen vku pracovn plochy 85-90 cm od zem?. Vae vka 180 cm znamen vku pracovn plochy 90-95 cm i vy.
  • Volit p?i vb?ru kuchy?skho d?ezu rad?ji d?ez s 3,5 palcovm odtokem opat?enm uzv?rem se stkem, ve kterm se zachyt zbytky potravin a ne?istot.
  • Volit p?i vb?ru my?ku v ?ce 60 cm. Ocente velikost my?ky a hlavn? to, e v n umyjete i v?t kusy ndob.
  • Zvit, kam umstit odpadkov ko. Zvolte-li si v?t ko rozd?len na p?ihrdky pro t?d?n odpad, nemuste ?eit otzku dennodennho vynen odpadk?.
  • Vybavit kuchy? v?tm po?tem zsuvek pro p?ehledn ukldn p?bor?, hrnc?, tal?? nebo misek. Budete mt ve p?ehledn? uloeno.

 

Zkladn parametry pro plnovn instalac energi v kuchyni 

Vestavn a podstavn lednice: Zsuvka 220V/16A mimo obrys spot?ebi?e nebo nad spot?ebi?em a minimln? 250 mm nad podlahou.

My?ky, pra?ky, sui?kyZsuvka 220V/16A mimo obrys spot?ebi?e, min. 250 mm nad podlahou. Za spot?ebi?em nesm bt umst?ny dn vvody energie!

Elektrick varn panely v kombinaci s troubou: Zsuvka 380V/16A /varn panel/ za nebo mimo obrys spot?ebi?e min. 250 mm nad podlahou, zsuvka 220V/16A /trouba/ mimo obrys spot?ebi?e min. 250 mm nad podlahou. Pro p?ipojen varnho panelu kabel dlouh min.1,5 m typ CGSG 5x2,5mm.

Mikrovlnn trouby: Zsuvka 220V/16A za nebo mimo obrys spot?ebi?e, min.250mm nad podlahou.

Plynov varn panely: Zsuvka 220/16A pro el. jiskru mimo obrys spot?ebi?e min. 250 mm nad podlahou. Plynov kohout umstit mimo obrys spot?ebi?e, nesm bt vzdlen vce jak 1 m od varn desky, max. dlka plynov hadice je 1,5 m.

Vestavn odsava?e par: Zsuvku 220V/16A umstit asymetricky od st?edu spot?ebi?e vlevo nebo vpravo. Vdy podle dokumentace odsava?e.

Z?ivky bez koncovky: Kabel za horn sk??kou min. 1,5 m dlouh, typ kabelu 3x1,5 CYKY, jit?n 10A. 

Z?ivky s koncovkou: Zsuvka 220V, jit?n 16A nebo 10A podle typu kabelu. Zsuvku umstit nad horn sk??ku.

Bodov osv?tlen: Zsuvka 220V, jit?n 16A nebo 10A podle typu kabelu. Ovldan vypna?em nad pracovn deskou. Zsuvku umstit nad horn sk??ku.

Odpad vody: Odpad umstnit 450 mm nad podlahou, odpad vody pro my?ku nebo pra?ku se vyst do sifonu nebo lze osadit samostatn sifon mimo obrys spot?ebi?e.

P?vod vody: P?vod tepl a studen vody pro stojnkovou baterii osadit rohovm ventilem 3/8", pro my?ku nebo pra?ku odbo?ka s rohovm ventilem 3/4", nikdy neosazovat za spot?ebi?em.


 

Nebojte se zeptat:  volejte 603 826 530, nebo pite na  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript   

Nezvazn poptvka

 

Sídlo firmy:

Wood Partner
ul. Vřesová 679/11
Praha 8 – Troja
181 00
Česká republika

Kontakty:

IČ: 62945467
Gsm: +420 603 826 530
E-mail: info@woodpartner.cz
Provozní doba:
po – pá 8:00 - 17:00h

Nabídka: