vestavěné skříně školní nábytek

KUCHY?SK KORPUSY

Sk??ky u kuchyn standardn? vyrbme z lamina tlou?ky 18mm. M?ete si vbrat z vce ne 200 dekor? (Kronospan, Egger, Humpolec, Thermopal a Jaf-holz). Sk??ky jsou osazeny hranou ABS 0,5, 1 a 2mm. Jde o kvalitn a odoln hrany identick ke vem druh?m lamina. Spodn sk??ky standardn? vyrbme na nokch, kter jsou zakryt soklem o vce 10-15 cm. Sokl m zespodu t?snc litu a lze jej v p?pad? pot?eby vysunout. Zda sk?n?k se standardn? vyrb bl, dle domluvy se daj dodat i jin dezny, dle vb?ru.

Pro p?edstavu zde uvdme nejpouvan?j lamina. Na vydn Vm nabdneme dal materily. 

LAMINA UNI BARVY:

Dle nabzme p?iblin? dalch 150 poloek!

Nebojte se zeptat:  volejte 603 826 530, nebo pite na  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript   

Nezvazn poptvka

LAMINA D?EVODEKORY:

Dle nabzme p?iblin? dalch 150 poloek!

Nebojte se zeptat:  volejte 603 826 530, nebo pite na  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript   

Nezvazn poptvka

 

LAMINA VYSOK LESK:

Dle nabzme p?iblin? dalch 90 poloek!

Nebojte se zeptat:  volejte 603 826 530, nebo pite na  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript   

Nezvazn poptvka

 

PRACOVN DESKY:

 • Postformingov pracovn desky
 • Um?l kmen - GetaCore, Corian aj..
 • Technistone - technick kmen 
 • Masv - p?rodn d?evo
 • ula p?rodn kmen
 • Mramorp?rodn kmen

POSTFORMINGOV - kuchy?sk desky:

Pracovn deska z laminovan d?evot?sky je nejstandardn?j a sou?asn? ekonomicky nejvhodn?j ?een pro pracovn plochu kuchy?sk linky. Spl?uje vechny poadavky na snadnou drbu, hygienickou nezvadnost, odolnost proti horkm povrch?m, vod? a mastnot?. Pracovn desky se vyrb v tlou?ce 28, 38 a 120mm. Vyrobme Vm pracovn desku v jakkoliv ?ce...

Pro p?edstavu zde uvdme nejpouvan?j pracovn desky. Na vydn Vm nabdneme dal materily.

Dle nabzme p?iblin? dalch 120 poloek!  

Nebojte se zeptat:  volejte 603 826 530, nebo pite na  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript   

Nezvazn poptvka

CORIAN - kuchy?sk desky z um?lho kamene:

Corian je vyroben z p?rodnch materil?, jako pojivo slou ltky na bzi akrylt?. Je to pevn, homogenn, masivn hmota s rovnom?rn? rozloenou barvou a texturou v celm pr??ezu, nebo? Corian je lit. Corian spojuje praktick vlastnosti trvanlivost a dlouhodobou veobecnou stlost. Tak prokazuje velmi dobr mechanick vlastnosti jako je tvrdost, houevnatost, ot?ruvzdornost a nepoddajnost.
Vzhledem k tomu, e je to materil s pevnm, celistvm a neporznm povrchem, nen naskav a vykazuje zna?nou odolnost proti zne?it?n. Dle je nutn zd?raznit jeho odolnost proti mechanickmu pokozen, teplot? i proti p?soben chemikli. B?n? uvan ltky lze odstranit vodou a abrazivnmi prky nebo polt?ky Scotch-Brite.
Corian se m?e ?ezat, frzovat, brousit, lepit podobn? jako tvrd d?evo, a mimoto je mono ho tepeln? tvarovat (p?i teplotch 150180C se d snadno ohbat a tvarovat ve formch). Vysp?lou technologi lepen a nslednm brouenm se docl bezesprovho spojovn. I sebev?t plochy ?i t?lesa vypadaj jakoby byly vyrobeny z jednoho kusu a tm pdem se nemaj kde dret ne?istoty.

GETACORE - kuchy?sk desky z um?lho kamene:

Oblasti pouit:

 • kuchy?sk pracovn desky v domcnosti
 • pracovn desky v klinikch, lka?skch ordinacch, kolch
 • koupelnov sk??ky a stoly
 • pulty v obchodech, ve?ejn za?zen, hotely nebo gastronomie
 • obloen st?n, vtah?, van, olemovn sprchovch kout?
 • d?lc st?ny pro p?evlkac kabiny a solria
 • ?adov sk?n? ve vlhkch prostorch jako nap?. na koupalitch nebo v kuchynch,....

S tmto minerlnm materilem zskte hygienicky dokonalou povrchovou plochu s dlouhou ivotnost a krom? toho odolnou jak v??i nrazu, tak i proti skvrnm. - je to odoln a estetick materil, kter je vhodn pro vechny interirov povrchy. Univerzln pouit, tohoto elegantnho materilu je obzvlt? cenn, pokud jde o hygienu, protoe m povrch s uzav?enmi pry. 
Oproti konkuren?nm produkt?m m GetaCore vrazn? snenou roztaitelnost na pouhch 0,05%/m2. Pro v?tinovou vrobu nbytku a design interiru pak sta? tlou?ka 3mm. Dky men spot?eb? materilu se tak GetaCore dostv na velmi p?znivou cenu s ohledem na konkuren?n produkty.

Um?l kmen GetaCore poskytuje nov monosti pro vytv?en originln konstruk?n ?een. 
Vb?rem um?lho kamene GetaCore, obdrte nov pohodln a odoln materil, kter bude zkrlovat v interir.

Pro? zvolit prv? GetaCore?

Um?l kmen GetaCore d se ?ezat, frzovat, brousit nebo lepit podobn? jako tvrd d?evo 
Um?l kmen GetaCore d se ohbat p?i teplot? 140 - 160C a tvarovat ve formch 
Um?l kmen GetaCore je v podstat? 100% opraviteln 
Um?l kmen GetaCore lze jej kombinovat s mnoha dalmi materily (d?evo, sklo, kovy, atd.) 
Um?l kmen GetaCore je potravin?sky nezvadn 
Um?l kmen GetaCore spojuje praktick vlastnosti jako je trvanlivost, dlouhodob stlost, tvrdost, ot?ruvzdornost, atd. 
Um?l kmen GetaCore vykazuje zna?nou odolnost proti zne?it?n a je tedy velmi hygienick

Dle nabzme p?iblin? dalch 100 poloek!

Nebojte se zeptat:  volejte 603 826 530, nebo pite na  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript   

Nezvazn poptvka

TECHNISTONE  - kuchy?sk desky z technickho kamene: 

Technistone je vysoce kvalitn materil, kter kombinuje p?rodn suroviny (nap?. k?emen) s nejnov?jmi technologiemi mchn a lisovn. Dky svm uniktnm vlastnostem odpovd praktickm pot?ebm modernch domcnost.
Technick kmen Technistone je vyrb?n: 
z vysoce kvalitnch p?rodnch surovin (k?emen, apod.)
zrcadlovch ?i sklen?nch st?ep?
malho mnostv barevnch pigment?
polyesterov prysky?ice
pop?. speciln efektn aditiva

 Nebojte se zeptat:  volejte 603 826 530, nebo pite na  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript   

Nezvazn poptvka

MASV - kuchy?sk desky z p?rodnho d?eva:

Masvn kuchy?sk pracovn desky z na produkce zajist Vaemu interiru exkluzivn a jedine?n vzhled. 

Nebojte se zeptat:  volejte 603 826 530, nebo pite na  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript   

Nezvazn poptvka

 

ULA - kuchy?sk desky z p?rodnho kamene: 

ula v sob? skrv krom? vynikajcch funk?nch vlastnost tak velmi osobit a ni?m nenahraditeln kouzlo. Uspokoj nejnro?n?j zkaznky, kte? hledaj spojen kvality, elegance, nad?asovosti a originality. ula je vysoce tvrd, nepokrabateln, kyselinovzdorn a vydr velmi vysok teploty.
Nabzme nep?ebern mnostv variant a barevnost.

 • Lesk
 • Satn
 • Velvet - jen dan druhy
 • Patina

Nebojte se zeptat:  volejte 603 826 530, nebo pite na  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript   

Nezvazn poptvka

MRAMOR - kuchy?sk desky z p?rodnho kamene: 

Mramor a travertin jsou vpencov horniny obsahujc organick ltky, dky nim zskvaj sv uniktn zabarven. Existuj v mnoha barevnch klch, dky sv struktu?e p?sob v interirech honosn? a zrove? p?jemn? a lehce.
Kuchy?skou desku z mramoru a travertinu m?ete mt v t?chto povrchovch pravch:

Nebojte se zeptat:  volejte 603 826 530, nebo pite na  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript   

Nezvazn poptvka

 

KUCHY?SK DV?KA

Povrchov prava klasickch kuchyn je nej?ast?ji z flie nebo dhyRustikln kuchyn? se p?evn? vyrb?j z masivu a v lakuModern kuchyn? se velmi ?asto vyrb v povrchov prav? lamino a lak.

Leskl dv?ka:

 • Klasick foliovan dv?ka s nslednou povrchovou pravou lesku.
 • Dv?ka jsou vyroben z MDF desky, jej povrch je plon? frzovn do poadovanho tvaru a nsledn? je na n? nalisovn plast.
 • R?zn tvary frzovn, dekory d?eva v modernch a velmi danch UNI barvch.
 • Nro?n?j na drbu ne flie.
 • Velice oblben a dan typ dv?ek do kuchyn.

Dle nabzme p?iblin? dalch 85 poloek!

Lakovan dv?ka:

 • Ve vysokm lesku lakovanch dv?ek jsou stle vce dan.
 • Navozuj pocit vjime?nosti, luxusu a ?istoty.
 • Nabzme v proveden pastelovch barev s vysokm leskem
 • Je mono vybrat z odstn? vce jak 2000 barev podle vzornku RAL. Oblben jsou barevn kombinace s hlinkem. Stle vce oblben barvy v kuchynch jsou meru?kov a jarn zelen, kter p?sob sv?e v kombinaci se d?evem.

Dle nabzme p?iblin? dalch 140 poloek!

Masivn dv?ka:

 • Jsou dobrou volbou pro ty, kte? miluj barvu d?eva a masivnost.
 • P?edstavuj vkus a v?elost tradi?nho stylu, maj p?irozen vzhled, dr krok s ?asem.
 • Jsou ur?eny pro nro?n zkaznky, kte? maj sv?j styl.
 • Mohou bt i v modernm stylu s hladkmi dv?ky.
 • Nabzme irok sortiment d?evin s monost kombinac tvar?.
 • Dv?ka jsou namo?ena kvalitnmi polyuretanovmi laky, kter Vm zajist dlouhou ivotnost materilu.

Dle nabzme p?iblin? dalch 40 poloek!

Fliov dv?ka:

 • Jsou nejpouvan?j materil na dv?ka v kuchynch.
 • N?kter flie jsou tm?? k nerozeznn od p?rodnch materil?.
 • Jsou cenov? dostupn a z hlediska drby velmi praktick.
 • Jsou vyrobeny z MDF desky, jej povrch je plon? frzovn do poadovanho tvaru a nsledn? je na n? nalisovn plast.
 • Nabz r?zn tvary frzovn, dekory d?eva v modernch a velmi danch UNI barvch.
 • Dodvaj se v matnm i lesklm povrchupln i prosklen, pop?pad? s m?kou.
 • Zadn strana dv?ek je ve stejnm dekoru jako p?edn strana dv?ek.

Dle nabzme p?iblin? dalch 60 poloek!

Dv?ka Exclusive:

Skupina TRENDY EXCLUSIVE je vjimkou v na nabdce. Jde o novinku, kter, jak nzev napovd, nabz nevedn a mimo?dn dekory ur?en podobn? orientovanm zkaznk?m.

Osobit, vjime?n, luxusn dekory ?ady Trendy Exclusive jsou inspirovny p?rodou, jej nep?ekonatelnou rozmanitost a krsou. Hod se pro tvorbu nevednch interir?. Nejsou jednoduch. Zaujmou u na prvn pohled, ale p?ekvap a pot? pokad znovu a jinak.

Dle nabzme p?iblin? dalch 95 poloek!

Dv?ka s patinou:

Zajmavou monost finln povrchov pravy je tzv. patinace. Nov dv?ka zskaj vzhled nbytku opot?ebovanho v?kem a uvnm. Dky tomu nen problmem doshnout atmosfry anglickho lechtickho sdla nebo vytvo?it iluzi star horsk chaty

Dle nabzme p?iblin? dalch 45 poloek!

Nbytkov dv?ka Trachea, a.s.

Kdy to doma ?ve barvami!

ڞasn? k?iklav barvy, kter vae bydlen doslova rozz? a dostane ze patn nlady, nudy nebo navy. V kombinaci se st?zliv?j vmalbou a ostatnm za?zenm lze dojt ke stylovmu bydlen.

Nebojte se experimentovat!!!

Hlinkov dv?ka:

 • Jsou specifickm druhem dv?ek v modern kuchyni.
 • Jde vlastn? o hlinkov rme?ek se sklen?nou vpln.
 • Jsou ?asto pouvan u vklopnch sk?n?k.
 • Efektn? vypadaj v kombinaci s prosklenm dnem sk??ky.
 • Celkov? odleh? a provzdun celou kuchy?.
 • Vyrb se v jakchkoliv rozm?rech na mru.

 

Nebojte se zeptat:  volejte 603 826 530, nebo pite na  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript   

Nezvazn poptvka

 

Sídlo firmy:

Wood Partner
ul. Vřesová 679/11
Praha 8 – Troja
181 00
Česká republika

Kontakty:

IČ: 62945467
Gsm: +420 603 826 530
E-mail: info@woodpartner.cz
Provozní doba:
po – pá 8:00 - 17:00h

Nabídka: